Tilbake til oversikt
Nordland, Sømna

Melkebruk i full drift til salgs i vakre Sømna

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 600 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er bygd i 1980. 2 etasjer, 210 kvm bruttoareal. Underetasje inneholder kjellerstue, gang, kontor, soverom, vaskerom, trapperom og bod.
Hovedetasjen inneholder vindfang, kjøkken/stue, bad, toalett og 3 soverom.
Våningshuset er oppført etter vanlig standard og størrelse for byggeåret. Begge etasjer er innredet. Innvendig er huset jevnlig vedlikeholdt med oppussing av overflater og opplegget for vann i huset er skiftet til rør i rør.

Driftsbygning

Båsfjøs med 19 båsplasser for kyr. Oppforing av alle okser og kviger.
Eldste delen fra 1953 er ominnredet i 1985 samtidig med et påbygg på ca 300 kvm som rommer melkeavdeling og plansilo/forsentral. I dag brukes bare rundballer.

Redskapshus fra 1991, påbygd i 2003. 270 kvm, derav 58 kvm isolert verksted.et påbygg som idag

Andre opplysninger

Eiendommen har del i et sameie i et naustområde nede ved Samhovdsjøen. Her ligger et nyrestaurert naust som tilhører gården.

På eiendommen er det et steinbrudd i aktiv drift. Sømna kommune har kjøpt arealer for uttak og selger massene videre til entreprenører. Massene brukes til vei og fyllinger.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Egen melkekvote 119 476 liter. Redskaper og dyr følger med.

Med i jaktvald på elg.

Driftsform(er): Melk- og kjøttproduksjon
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 125
Dekar beite: 20
Dekar skog: 73
Dekar utmark: 450
Dekar totalt: 669
Gårdsnummer / bruksnummer: 47/1

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Landlig beliggenhet med omkringliggende gårdsbruk i full drift. Eiendommen ligger ca 1 km fra kommunesenteret Vik i Sømna kommune. Alle kommunale tilbud på Vik, untatt barneskolen som ligger på Berg, ca 9 km fra eiendommen. I tillegg et utvalg av butikker, kro og overnatting, samt andre tjenester som er vanlig for et bygdesenter.
Kommunen er en meget aktiv jordbruks-kommune, en av Nord-Norges største på landbruk.
Brønnøysund som er regionsenter er i underkant av 4 mil fra eiendommen. Her er det også hurtigruteanløp og kortbaneflyplass.

Kontakt

Gårdens eier

Thor Harry Bjørnvik
Mardalsveien 10

Telefon privat: 901 84 819
E-post: [email protected]