Tilbake til oversikt
Nordland, Sømna

Melkebruk i full drift tilsalgs på idylliske Sømna i Nordland!

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 600 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshus med grunnflate 105 kvm i 2 etasjer oppført i 1980. Huset er jevnlig vedlikeholdt og i god teknisk stand. Underetasjen er innredet med kjellerstue, gang, kontor, soverom, vaskerom, trapperom og bod. Hovedetasjen er innredet med inngang, gang, kjøkken, stue, toalett, bad og 3 soverom.

Driftsbygning

Båsfjøs med 19 båsplasser for kyr oppført og ombygd i 1985. En eldre del med 4 binger for ungdyr fra 1953.
Plansilo fra 1985 brukes til lager for redskaper med mer.
Melkanlegget oppgradert i 2010. Skinnebane og melkeorgan med selvavtrekk.
Rundballer som kjøres inn med minilaster

Andre opplysninger

Redskapshus på 270 kvm, der 58 kvm er fullisolert verksted. Oppført i 1991 og påbygd i 2003. Elementbygg fra "Overhalla". God takhøyde i verkstedet, 3,90 m. Leddheisport høyde 3,5 m. Brannhemmende plater vegg og himling.

Prisen inkluderer varelager, buskap og maskiner.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

På eiendommen er det et steinbrudd i aktiv drift. Sømna kommune kjøper arealer og selger massene videre til lokale entreprenører. Består av vesentlig glimmergneis, som er godt egnet til vei og fyllinger.

Eiendommen er med i jaktvald på elg.

Leieavtale på 60 dekar fulldyrka jord kan følge med.

Driftsform(er): Melk- og kjøttproduksjon på storfe. Grunnkvote 119 476 ltr kumelk
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 125
Dekar beite: 20
Dekar skog: 73
Dekar utmark: 451
Dekar totalt: 669
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 47 bnr 1

Beliggenhet

Eiendommen ligger ca 1 km fra kommunesenteret Vik i Sømna kommune. Alle kommunale tilbud på Vik, unntatt barneskolen som ligger på Berg, ca 9 km fra gården. Landlig beliggenhet med omkringliggende gårder i full drift. Kommunen er en meget aktiv jordbrukskommune, en av Nord Norges største landbruks kommuner. Rikt utvalg av landbruksrelaterte arbeidsplasser, som maskinforretninger og Tine meieri på Berg. Ellers et godt utvalg av arbeidsplasser i kommunen eller Brønnøysund som er knappe 4 mil fra eiendommen.

Kontakt

Gårdens eier

Thor Harry Bjørnvik
Mardalsveien 10

Telefon privat: 901 84 819
E-post: [email protected]