Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Molde

Melkebruk til salgs

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

7 500 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Stort våningshus, nyere kjøkken. Nyoppussa stue.
4 soverom.
Bad behøver renovering

Driftsbygning

Melkefjøs fra 1984. Bås.
En del oppgradert siste åra. Delaval melkeanlegg m/skinnebane.
Påbygd ungdyrdel i 2018. Tilfredsstiller fremtidens løsdriftskrav. Kan også gjøres enkelt om til løsdrift til melkekyr.

Andre opplysninger

Fint gårdsbruk med mange muligheter. All dyrkamark ligger fint til rundt gården.
Dyrkingsmuligheter.

Ønsker å få til en «pakkeløsning» ved ett evt. salg. Gård, dyr og løsøre.

Gården kan vurderes utleid for rette personer.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Melkeproduksjon.
Ca 160 000 liter i kvote.
Leier i tillegg 100 tonn i kvote. Så skal produsere 277 000 liter i 2021.

Noe jakt terreng, både hjort og elg.

Har seter til gården, men den vurderes å trekke ut fra salget.

Driftsform(er): Melkeproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 196
Dekar overflatedyrka: 4
Dekar utmark: 585
Dekar totalt: 781
Gårdsnummer / bruksnummer: 73/2

Beliggenhet

Fint og rolig området.
2-3 km til nærmeste barneskole/barnehage.
6/7 km til ungdomsskole.
Kun 25 km til Molde by.

Nærhet til mye natur og fjell.

Kontakt

Gårdens eier

Sverre Solli
Istadvegen 912

Telefon privat: 95222283
E-post: [email protected]