Tilbake til oversikt
Nordland, Vevelstad

Melkeproduksjonsbruk i Vevelstad selges med kvote, dyr og maskiner

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

5 930 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset er oppført i 1978. Bruttoareal 110 kvm i to fulle etasjer. I underetasjen egen leilighet med stue, kjøkken(ikke ferdig innredet), ett soverom, bad og gang. Ikke registrert som egen boenhet. Gang, matbod/lager, tre soverom og vaskerom som tilhører leiligheten i hovedetasjen. Utvendig bilgarasje. I hovedetasjen er det trappeoppgang, stue/kjøkken, bad, gang og to soverom. Huset er jevnlig holdt vedlike og har alminnelig god standard.

Driftsbygning

Båsfjøs for melkeproduksjon med 40 båsplasser for melkekyr. Binger for ungdyr. Plansilo bygd parallelt med driftsbygningen. Siloen er ikke i bruk, men det foreligger planer om å bruke den i forbindelse med ombygging til løsdrift. 2 stallbokser i forsentralen.
Driftsbygningen er oppført i 1980. Grunnflate på 674 kvm BTA inkl silo. Underliggende gjødsellager på 360 kvm BTA og rommer ca 900 kubikk gjødsel.
Det må påregnes mye vedlikehold og påkostninger. Men det er mulig å benytte driftsbygningen frem til 2034 med en del tilpasninger.

Andre opplysninger

Redskapshus bygd på 1990 tallet. 280kvm BTA inkludert gårdsverksted på ca 60 kvm BTA. Støpt golv i verkstedet. Isolert. Brannsikre plater på vegger, stålplater i himling. Leddheisport i verksted, ellers skyveporter i redskapshuset.

Soverom: 6

Drift og rettigheter

Egen melkekvote på 190 311 liter. I tillegg leies 141 634 liter

Driftsform(er): Melk- og kjøttproduksjon på storfe
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 188
Dekar beite: 30
Dekar overflatedyrka: 4
Dekar skog: 84
Dekar utmark: 125
Dekar totalt: 450
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr 12, bnr 11, 74 og 104

Beliggenhet

Gårdsbruket selges på grunn av sviktende helse. Eiendommen ligger i sentrum av kommunesenteret Forvik i Vevelstad kommune. Alle offentlige og private tilbud er samlet i Forvik, deriblant barne- og ungdomsskole, barnehage og dagligvarebutikk.

Meget flott havutsikt fra våningshuset.

I underkant av to km til ferjeleiet med ferjeforbindelse til Tjøtta og videre til Sandnessjøen. Ca ei mil til ferjeleiet i Andalsvåg, med ferjeforbindelse sørover mot Brønnøysund. Fylkesvei 17 er hovedveien gjennom kommunen.
Fra våningshuset er det god utsikt over FV 17 og fjorden utover mot Hamnøya. Tunet ligger omkranset av boliger og forretninger, samt kommunale bygg. Flatt jordbruksområde, vestvendt, med et stort fjellområde i øst for gården. Lun og solrik.
Pris kan diskuteres. Oppgitt pris er på fast eiendom. I tillegg kommer dyr, maskiner og varelager.

Kontakt

Gårdens eier

Gro Kristensen
Forvikveien 107

Telefon privat: 916 19 549
E-post: [email protected]@hotmail.com