Tilbake til oversikt
Trøndelag, Malvik

Midtsand Gård søker forpakter eller leietakere fra april 2023

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hovedhus er i 2 etasjer med uinnredet kjeller.
Det skal foretas nødvendig oppgradering før innflytting.

Driftsbygning

Driftsbygning er av eldre dato og brukes i dag til lagring.

Det har ikke vært dyrehold på gården siden 2007.
Det kan likevel være anledning til dyrehold der eier og driver sammen finner det mulig.

Andre opplysninger

Det er to stabbur på eiendommen.

Interesserte bes sende oss en epost, så sender vi ytterligere informasjon om eiendommen.
Kontaktperson er Jørgen Løfaldli.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Det følger med jaktrettigheter på rådyr.

Driftsform(er): Forpaktning eller leie
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 248
Dekar beite: 30
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 837
Dekar utmark: 439
Dekar totalt: 1555
Gårdsnummer / bruksnummer: 42/66 og 43/1

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Fin beliggenhet ved Trondheimsfjorden, sentralt i Malvik Kommune.
Sogner til Vikhammer barneskole og Vikhammer ungdomsskole.
Butikker og annet i Vikhammer og Hommelvik blant annet.

Kontakt

Gårdens eier

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens Aldershjem
Brattørkaia 17 A, Trondheim

Telefon privat: 905 95 216
Nettside: http://www.oienfond.no
E-post: [email protected]