Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Tingvoll

NORSØK søker nye forpaktere til Tingvoll gard -søknadsfrist 20. august!

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Våningshuset eies av Stiftelsen NORSØK, ble bygd ca 1920. Kjøkken, to stuer, fem soverrom et bad og et toalettrom, kjeller og lite uthus.

Driftsbygning

I 2011 blei det bygd nytt fjøs for mjølkeproduksjon med 31 liggebåser til mjølkekyr, føde- og sykebinger, kalv- og ungdyrbinger, mjølkegrav, mjølkerom, fôrsentral, dusj/WC, kontor, visnings/møterom og overbygd lufteareal. Fjøset er uisolert, bygd i tre og har naturleg ventilasjon. Mjølkekyr og ungdyr har fri tilgang til lufteplatting når dei ikkje er på beite. Fjøset er lagt til rette for forsking, utprøvingar og formidling. Mjølkeproduksjon er økologisk.

Etter avtale med forpakterne kan NORSØK gjennomføre forsøk og utprøvinger i fjøset og på mindre deler av arealet (2-5 daa/år).

Andre opplysninger

Dyr og redskap: Dyr, traktorer og redskap eies av forpakterne og nåværende forpaktere ønsker å selge dyr og det meste av traktorer/redskap til ny forpakter.

Annet: Biogassanlegg: I 2022 ble gårdens biogassanlegg ombygd. Per d.d. produseres biogass av gårdens storfegjødsel. Det er ønskelig at forpakteren bidrar i driften av biogassanlegget.

Skog: Tingvoll gard har 475 daa produktivt skogareal. Hvis forpakterne ønsker det kan drift av skogen inngå som en del av forpaktningsavtalen. Deler av skogbruksplan fra 2015 ligger her.

Tingvoll Økopark: Tingvoll Økopark er et jordnært opplevelsessenter med blikket mot framtida. Fokusområda er bærekraftig utvikling, økologisk landbruk, fornybar energi og dyrevelferd. Senteret inneholder aktiviteter for hele familien. Se her: www.tingvollokopark.no
Det er ønskelig med et samarbeid mellom forpakterne og Tingvoll Økopark.

Andre produksjoner: I tillegg til mjølkeproduksjon er det muligheter for andre produksjoner etter ønske fra forpakterne.

Faglig miljø: Organisasjoner innen landbruksforskning, naturforvalting, opplevelsesattraksjoner og landbruksrådgiving holder til på Tingvoll gard. Det er ønskelig at forpakterne deltar i et aktivt faglig og sosialt miljø sammen med andre som holder til på gården.

Kvalifikasjonskrav til forpakterne:
- Relevant utdannelse og /eller yrkespraksis fra landbruk
- Kunnskap om økologisk landbruk
- Interesse for å utvikle garden videre
- Stor arbeidskapasitet
- Interessert i langsiktig forpakningsavtale, minst 10 år
- Gode samarbeidsevner

Gården er åpen for befaring i perioden 10.juli -15. august.

Dersom du ønsker mer opplysninger eller avtale om befaring kan dere ta kontakt med
Turid Strøm: E-post: [email protected], tlf. 40769922 eller
Kristin Sørheim: E-post: [email protected] tlf. 95286060

Søknad med CV og attester sendes elektronisk til [email protected]
Merk søknaden «søknad forpaktere».

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Mulighet for hjortejakt.

Driftsform(er): Økologisk mjølkeproduksjon med mulighet for mer
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 160
Dekar beite: 63
Dekar overflatedyrka: 13
Dekar skog: 536
Dekar utmark: 173
Dekar totalt: 956
Gårdsnummer / bruksnummer: 51/189

Beliggenhet

Gården befinner seg nesten i sentrum av tettstedet Tingvoll med utsikt over bygda og fjorden. Det er gangavstand til grunnskole, videregående skole og barnehage, kirke og brygge. Butikker, cafe og Tingvoll fjordhotell ligger også i gangavstand. Nærhet til gårdsmuseum og etablerte turstier. Ligger en liten kjøretur fra inngangen til Trollheimen, med flotte turmuligheter, blant annet til Innerdalen - Norges vakreste dal! Andre veien - ut mot havet - tar det en tre kvarters kjøretur til Kristiansund.

Kontakt

Gårdens eier

Stiftelsen Norsk senter for økologisk landbruk
Gunnars veg 6

Telefon privat: 40769922/95286060
Nettside: http://www.norsok.no
E-post: [email protected]