Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Molde

Nydelig gårdsbruk med våningshus, driftsbygning med produksjonslokaler, strandlinje og 407 dekar tomt - Hyttefelt inkl.

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 300 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Byggeår ca 1898. Betonggulv støpt direkte på grunn uten fuktsperre eller isolasjon. I 1. etasje er det isolert betonggulv i entre, kjøkken, toalettrom, vaskerom og tilbygg øst med gang, bad og soverom øst. Grunnmur av betong med sparestein så langt det er mulig å se, men det kan være skaret stein med påstøp innvendig og utvendig over bakkenivå. Alle tilbygg har betong ringmurer med støpt plate. Ytterveggskonstruksjon av laftet plank. Noe av bygget kan være av rundtømmer i følge eier. Innvendig plate- og panelkledd. Utvendig er bygningen kledd med liggende trepanel. Utvendig skiftet kledning på alle vegger i 2005/2011, untatt øvre del av vegg nord/øst. Utvendig påsatt vindsperre da kledning bel skiftet. Innvendig er det isolert en del, men eksakt hvor mye og hvor det er isolert er ikke kjent. Tilbygg har isolert bindingsverk. Saltak av tre tekket med lappsteinsskifer.

1. etasje:
BRA/p-rom ca 145 m².
Entre, kjøkken, 3 stuer, mellomgang med trapp til loft, vaskerom, bad, mellomgang øst, toalettrom og soverom.

2. etasje:
BRA ca 104 m². P-rom ca 99 m².
Gang/trapperom, 4 soverom, bad, omkledningsrom og bod.

Driftsbygning


Byggeår 1968. Grunnflate 280 m². Mot nord ny fjøs på ca 90 m². Gjødselkjeller og fjøsmurer er støpt. Vegger ellers har stående kledning. Nytt ståltak etter orkan i 1992. I vest er silo ombygget til garasje med støpt golv og stålleddport med vindu og elektrisk styring. Låve er brukt til lager. Over en eldre silo står det nå 3 aggregat til fryseri, tørke og fryser. På låve er det sikringsskap med automatsikringer og jordfeilbryter. Også 3 fas opplegg. I 1. etasje er det lokaler til godkjent nedskjæringsbedrift. Slakting har vært utført av Nortura. Videreforedling i egne lokaler. I fryseri og kjølerom er det elementplate i tak og vegger med lufting, isolert og lakkerte stålplater innvendig. I produksjonslokalene er det kjøkken med nødvendig utstyr, godkjent av Mattilsynet, med bl.a flere skyllekar, vask og utsyr for skjæring og elting. I alle rom er det malte golv og panelplater på veggene. Det er garderobe, toalettrom med vask og 200 l bereder. I bedriften var det foredling av kjøtt til forskjellige produkt som ble solgt lokalt og ca 50 % nettbasert. I bygningen er det en nyere fjøs med solid mur og støpt golv. Innredning er fjernet, og det er ikke aktuelt med storfe. Driftsbygning er nå i bruk til produksjonslokale, garasje i sørvest og ellers lagerrom. Ved befaring ble det skissert alternativ bruk av lokalene. Produksjon som har vært basert på sau er fortsatt aktuelt. Et alternativ er å gå over til å satse på røkt fisk; laks og ørret. Det må da investeres i røkeri.

Andre opplysninger

Båtplasser:
Eiendommen har 2 båtplasser i båthavna.

Nausttomt:
Orkanen i 1992 raserte naustet, og det er ikke reoppført. Naustet lå i fredet område. Man vil mest sannsynlig ikke få bygget det opp igjen. Det anbefales heller å søke om tillattelse til å sette opp naust på egen tomt, som ikke ligger innenfor fredet område.

Hyttefelt:
Sør for vegen er det regulert et hyttefelt med til sammen 10 tomter. Fram til feltet er det anlagt en solid bygget veg, totalt 150 meter. Det er i tillegg avløp fram til sjøen og mulig tilknytning til vannverk. Tomtene er ikke markedsført, men kan bli en framtidig inntekt for eiendommen.

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Det er i dag drift av eiendommen med omtrent 175 vinterfora villsau. Sauene går ute hele året og det er lagt godt til rette for effektiv foring, samling, merking og medisinering. Selger viser til årlige inntekter på cirka Kr 850 000,-. Dette avhenger av hvor mye tid og energi man legger i det, og her kan man naturligvis øke antallet sauer dersom man ønske det.

Frem til 2018 ble alt kjøtt foredlet til spekemat i gårdens produksjonsanlegg i driftsbygningen. I hovedsak ble det solgt direkte til forbruker. Mye gjennom internett, men også noe via marked. Selger bestemte på grunn av eksterne jobber og familie å ikke produsere på gården i de siste årene. Produksjonslokalet er lite brukt og klart for eventuell ny produksjon. Lokalene egner seg også til annen produksjon som for eksempel vilt og laks.

Det er mye positivitet i tidligere Midsund kommune. Den siste tiden opplever næringslivet sterk vekst av turisme og interesse for området. Møreaksen er på vei, det har vært utbygd trapper til flere fjell, hengekøyepark etc. Man har i tillegg mye annet å tilby av naturopplevelser både til sjøs og til fjells. Her er det antageligvis muligheter for å utnytte gårdens ressurser opp mot den økte turismen. Se gjerne portalmidsund.no for mer informasjon.

Medlem av jaktvald.

Driftsform(er): Sauedrift
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 50
Dekar beite: 6
Dekar skog: 136
Dekar utmark: 213
Dekar totalt: 407
Gårdsnummer / bruksnummer: 427/4

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Beliggenhet

Eiendommen, med betegnelsen "Stegan", har strandlinje og er beliggende på Ræstad, på nordsiden av Otrøya. En idyllisk og usjenert beliggenhet nært sjøen. Området består av spredt landbruksbebyggelse og frittliggende eneboliger.

Med beliggenhet på nedsiden av vegen er det fantastisk utsikt utover sjøen. Fra eiendommen er det ca 9 min til Solholmen fergekai og ca 15 min til Midsund sentrum.

Det er umiddelbar nærhet til fantastiske turmuligheter til Rørsethornet, Ræstadhornet, Ræstadvatnet og mange flere. Det er også kort avstand til sjøen med gode fiskemuligheter.

Nye E39 vil med all sannsynlighet bli realisert. Møreaksen vil binde området sammen med fastlandet og eliminere behovet for ferge. Fra Ræstad vil det da være enda kortere vei til Molde.

Kontakt

Gårdens eier

Per Kåre Ræstad
Utsidevegen 1333

Telefon privat: 455 00 737
Nettside: http://www.finn.no/finn/object?finnkode=221714115
E-post: [email protected]

Megler

Tore Magerøy
Møremegling

Mobil: 98631111
E-post: [email protected]

Last ned vedlegg

Vedlegg 1