Tilbake til oversikt
Viken (tidl. Buskerud), Hol

Økologisk gård med mjølkeproduksjon

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

7 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Kledd tømmerhus med nye vinduer, nytt kjøkken

Driftsbygning

Fjøs fra 1950. Ombygd til løsdrift i 2008. 18 liggebåser . Binger til ungdyr.

Andre opplysninger

Kvote 80000.
Støl
Taksten er uten dyr, kvote og maskiner.

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Fiske i elv. Storviltjakt i grunneierlag. Aksjer i Urevassbotn AS

Driftsform(er): økologisk mjølkeproduksjon
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 74
Dekar beite: 80
Dekar overflatedyrka: 12
Dekar skog: 520
Dekar utmark: 1425
Dekar totalt: 2151
Gårdsnummer / bruksnummer: 30/2 og 5

Beliggenhet

Gården ligger på solsida med utsikt mot Hallingskarvet.7 km til skolen som ligger i nabobygda Hol. 2 km til butikk.

Kontakt

Gårdens eier

Guro Villand
Villandsv.6

Telefon privat: 91102751
E-post: [email protected]