Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Sogndal

Økologisk Småbruk til sals i 2024

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Huset er frå rundt 1900, men oppussa ganske nyleg. To etasjer. I nedre etasjen er det kjøkken, stove, eit stort soverom, bad og stort spiskammers (kan også brukast som lite soverom). I andre etasje 3 soverom, stove, bad, lite kjøkken. Frostfri kjellar. Oppvarming: varmepumpe og vedomn.

Driftsbygning

Driftsbygningen er innreia med eit ope husdyrrom med direkte utgang til beite, eit rom for høner med utgang til same beite og to rom til kaniner. Høyloft i andre etasje.

Andre opplysninger

Tunet ligg koseleg avgrensa mellom huset, driftsbygningen og ein stor stein, har ein open, innsynsfri terrasse og ein terrasse med tak. Alt areal er inngjerda (tunet, beitet, grønsaksarealet). Det er to bekker og fleire vasskjeldar på eigedomen. Rundt huset er det planta mange stauder, klatreplanter, bærbusker og noken frukttre.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Småbruket er Debio-godkjent. På bruket er i dag ein allsidig drift med grønsaksdyrking som hovudproduksjon. Sauehald, hestehald, høner og slaktekaniner i små skala. Vi forpakter eit stort fjellbeite, eit stort beite nede ved fjorden og slåtteareal. Desse leigeavtaler følgjer ikkje naudsynt bruket, men kan sannsynlegvis overtakast. Dessutan er det unge frukttre (eple, pære, plomme, morell) og bærbusker (rips, solbær, bringebær, bjørnebær, stikkelsbær, aronia, tindved) på eigedomen.

Driftsform(er): Grønsaksdyrking, sau, hest, høner, kaniner
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 4
Dekar beite: 0
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 0
Dekar utmark: 0
Dekar totalt: 6
Gårdsnummer / bruksnummer: 34/6

Beliggenhet

Eigedomen ligg ca. 5 km frå Sogndal sentrum, som er kommunesenteret. Der er det alt frå barnehager til vidaregåande skule og høgskule, kjøpesenter, helsesenter, restauranter og kafeer. Garden ligg solrikt til med fin utsikt. Her er det fjell og fjord. Sogndal er kjent som skidestinasjon, skitrekk berre noken minutter unna.

Kontakt

Gårdens eier

Jan og Cornelia Sulavik
Dalavegen 608

Telefon privat: +4799545351
E-post: [email protected]