Ønsker å kjøpe småbruk/gårdsbruk på Nordmøre

Jeg er 30 år og ønsker å kjøpe et småbruk/gårdsbruk på Nordmøre, gjerne i nærheten av enten sjø eller fjell. Jeg ønsker i hovedsak å drive småskala med enten sau eller geit, gjerne med en del innmarksbeite og noe dyrket mark. Ønsker et landlig sted i rolige omgivelser. Huset må ha grei standard, men noe oppussingsbehov er akseptabelt.

Ønsker:

  • Område: Møre og Romsdal
  • Drift: Sau eller geit

Kontakt

Tilbake til oversikt