Landbrukseiendom ønskes kjøpt

Ønsker å kjøpe et Gardsbruk/ Småbruk i Sola Kommune. For å kunne øke besetningen, ønskes det et gardsbruk i tillegg.

Ønsker:

  • Område: Rogaland
  • Drift: Husdyrproduksjon

Kontakt

Tilbake til oversikt