Tilbake til oversikt
Buskerud, Hemsedal

Seter , Støl i Hemsedal leies ut.

Prisantydning leie

Prisantydning leie:

25 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Stølsbu

Driftsbygning

Stølsfjøs

Andre opplysninger

Stølen har vore i aktiv drift med mjølkekyr til 2016. Fjøs og røyrmjølking for kyr er i fullgod stand. Mjølketank og mjølkehenting Stølshus og kokehus for produksjon av rømme og ost.

Soverom: 2

Drift og rettigheter

Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 120
Dekar beite: 150
Dekar overflatedyrka: 20
Dekar skog: 1000
Dekar utmark: 3000
Dekar totalt: 120
Gårdsnummer / bruksnummer: Ulsaker 62/9

Beliggenhet

Stølen ligg på 900 m rett under Skogshorn i Hemsedal. Innmarksbeite på 70 da. Utmarksbeite ca 1500 da.

Kontakt

Gårdens eier

Anne Ulsaker Bækken
Lykkjavegen 5

Telefon privat: 92231413
E-post: [email protected]