Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Hordaland), Kvinnherad kommune

Skarvatun Vegen 285

Hus og bygninger

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Driftsform(er): Sau
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 10
Dekar beite: 485
Dekar overflatedyrka: 10
Dekar skog: 200
Dekar utmark: 485
Dekar totalt: 520
Gårdsnummer / bruksnummer: Gnr18bnr1 Gnr 19 bnr2

Kontakt

Gårdens eier

Inge Torgersen
Kinnavegen 10

Telefon privat: 46678492
Nettside: http://[email protected]
E-post: [email protected]