Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Vestnes

"Småbruk" 130 mål, med mye strandlinje

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

4 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Ca. 130 m2 grunnflate i tre etasjer. Kjeller utleiet. Bygget i 2006/7

Driftsbygning

Ca. 150 m2 Bygget i 1920, men totalt renovert over tid fra 1980

Andre opplysninger

Ligger vakkert til ved Romsdalsfjorden, med over 100 m. strandlinje.
Eiendommen har et sove anneks med 4 senger og et sommerfjøs som
trenger renovering. Alle andre bygninger er i god stand.
Ingen Odel eller driveplikt, men ennå så langt kan en ikke stykke eiendommen
opp å selge ut i tomter fks.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Både jakt og fiskemuligheter. Undertegnende har ikke drevet jordbruk, men
har vedlikeholdt nærmeste områder rund eiendommen med rydding og
beitepussing samt vedprodusering. Senest dette året et våningshuset malt
og ellers godt vedlikeholdt er også driftsbygningen.

Driftsform(er): Ingen dyr på 40 år
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 5
Dekar beite: 25
Dekar overflatedyrka: 10
Dekar skog: 15
Dekar utmark: 70
Dekar totalt: 130
Gårdsnummer / bruksnummer: 77/17 ++

Beliggenhet

Lokasjonen er langs rv 661 og ca. 100 m fra sjøen. ca 1 km til butikk og
til skole og barnehage ca 1300 meter.

Kontakt

Gårdens eier

Inge Gjelsten
Gjelsteinvegen 127

Telefon privat: 94474944
E-post: [email protected]