Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Vik

Småbruk i full drift med 45 vinterfore sauer

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

1 900 000 kr
Prisantydning leie

Prisantydning leie:

6 500 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bygget 1895. Påbygg med nytt stort bad i 2010, kjøkken 2010, byttet tak på ein side i 2007. 2 soverom pluss loftstove og open løysning til ein tredje soverom. 2 stove. Vedfyring. Må påregnes oppussing nede. Kledning ute må males eller byttes på 3 vegger. Dekra tak som ser ut som takstein på ein side og påbygg og skifer på den andre side.

Taksten ligge på nettside.

Driftsbygning

Sett opp i 2017. Møkkakjeller på 1 meter, isolert i taket, betong elementer. 100m2. Lett drivet. Pumpe ut gylle, rør med propell. Hønsegård attmed.

Andre opplysninger

Nytt stølshus i 2018, litt småfiks stå igjen men er funksjonell no. Traktorveg heilt opp til stølen. 806moh

Gården kan selges med en del utstyr for drift samt 40 vintersauer og rundballer.

Soverom: 3

Drift og rettigheter

Hjortejakt, reinsjakt og småviltjakt.

12 hjorteløyver i felles med 11 andre grunneigarer, reinsjakt på felles areal 1 løyve kvar 4år. Rein er fredet akkurat no på skrivande tidspunkt. Småviltjakt på felles med 2 andre grunneigarane. Avtal om kraftverk med årlig inntekt og eingang erstatning ved oppstart, konsesjon er gitt.

Driftsform(er): Gammelnorsk spelsau og villsau
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 8
Dekar beite: 46
Dekar skog: 221
Dekar totalt: 278
Gårdsnummer / bruksnummer: 161/4

Beliggenhet

Sognefjorden 4km, barn og ungdomskulen og barnehagen 4,5km. 20km frå Vik Sentrum.

1 time til Myrkdalen skisenter. Flott tur område både sommar og vinter.
45 min til Sogndal. Vik skisenter 25km

Kontakt

Gårdens eier

Paul Townsend
169 Lundsvegen

Telefon privat: 41509298
Nettside: http://https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3c418eb3-02e1-4cfd-8b18-e985b71e42d6
E-post: [email protected]