Tilbake til oversikt
Troms og Finnmark (tidl. Troms), Nordreisa

Småbruk i idylliske Nordreisadalen

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 200 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hus bygd i 1955. Påbygd 2000.

Driftsbygning

Løsdriftsfjøs bygd 2000. Melkerobot fra 2017.

Andre opplysninger

Gammel driftsbygning 1970. Brukes til stall, hønsehus samt oppbevaring.

Soverom: 3

Drift og rettigheter

Beiterett i utmark. Ressursfylt utmarksbeite. Store jaktmuligheter.

Driftsform(er): Økologisk melk- og kjøttproduksjon
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 123
Dekar skog: 325
Dekar totalt: 479
Gårdsnummer / bruksnummer: 29/15

Beliggenhet

Beliggenhet 4,2 mil fra kommunesenter Storslett, opp i Nordreisadalen. Skole, idrett- og kulturtilbud, samt et rikt utvalg av butikker finnes på Storslett.

Kontakt

Gårdens eier

Isabel Vangen
Svartfossveien 228

Telefon privat: 45460997
E-post: [email protected]