Tilbake til oversikt
Møre og Romsdal, Gjemnes

Småbruk med eget meieri og støl

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Det er 2 våningshus på gården. Låna er fra 1765 men godt renovert med 2 leiligheter, 3 bad og 3 soverom.
I tillegg er det et mer moderne hus bra ca 1960, med to leiligheter, to bad og tilsammen 4 soverom.

Driftsbygning

Driftsbygningen er også gammel, men renovert senest i 2014 med nytt melkerom, rørmelking, gjødselsskrape, nye gjødselsbinger, foringssentral, kalvebinger og veterinærsluse.
Gården har 8 båser for gamle kuraser og ca 20 geiter.

Andre opplysninger

Tilsammen har gården 18 hus fra fjære til fjells. 3 naust, dobbel bilgarasje, stort redskapshus, drengestue, stabbur, vedskjul, egen garasje ved hus no. 2, reskapshus, høyløe og hytte i fjellet samt ny seter i Torbudalen i Sunndal kommune med bu, meieri, fjøs og anneks.
Gården har eget meieri hvor vi foredler brun og kvit ost fra både kumelk og geitemelk, rømme, smør og gammelost.
Vi selger også alle kjøttprodukter direkte fra torg, Reko-ring, fra setra eller fra egen butikk.
Jeg er på utkikk etter noen som til å starte med kan tenke seg en ansettelse for noen år for både opplæring og for å vite hva man ev. investerer i. Forpaktning kan også være en mulighet.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Seter i Torbudalen i Sunndal kommune.
Gården ligger på vestside av Sunndalsfjorden med svært gode muligheter til å fiske.
Utmarka er skog og endel fjell. Deltar i et storviltvald med nabogården.
Det er endel småvilt på eiendommen. Ryper og skogsfugl.

Driftsform(er): Melkeproduksjon med ku og geit. Foredling fra eget meieri og støl
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 100
Dekar beite: 10
Dekar overflatedyrka: 15
Dekar skog: 600
Dekar utmark: 600
Dekar totalt: 1200
Gårdsnummer / bruksnummer: 87/1

Beliggenhet

Gården ligger på vestsida av Sunndalfjorden midt mellom Angvik og Raudsand. Det er 3 km til butikk, barneskole og barnehage.
Det er ca 2 km skogsvei opp lia med tilgang til endel hogstmoden skog. 100 m3 i balansekvantum (50/50 barskog/lauvskog)

Kontakt

Gårdens eier

Stein Brubæk
Brakstadstranda 345

Telefon privat: 91563259
E-post: [email protected]