Tilbake til oversikt
Nordland, Nesna

Småbruk på Helgelandskysten

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

1 900 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

HOVEDHUS:
Oppført 1974, tilbygd på 90-tallet. BTA 254 kvm,
BRA 190 kvm (stipulert) P-rom 166 kvm (stipulert).
Våningshuset er oppført i to etasjer. Tradisjonell
byggutførelse i tråd med regelverk fra byggeår.
Utvidet ca 40 kvm en gang på 1990-tallet. Boligen
er jevnlig holdt vedlike, og har grei standard.

KÅRBOLIG:
Oppført 1955. BTA 177 kvm, BRA 124 kvm, P-rom 120
kvm (stipulert)
Bygningen er et "funkishus" som var vanlig
byggeskikk på gårdsbruk på 1950-tallet. Oppført i
to etasjer med kjeller.

Driftsbygning

DRIFTSBYGNING: Byggeår 1958. BTA 276 kvm
Tidligere brukt til sauehold. Nå brukes den til lager.
Driftsbygningen har underliggende gjødselkjeller og
grunnmur, samt vegger i husdyrrom oppført i
betongkonstruksjoner. Overbygg og låve oppført i
trekonstruksjoner. Stålplater og lysplater på tak.
Tregolv på låven. Tilbygd en tårnsilo i kreosot
impregnert materialer. 5 meter i diameter.
Husdyrrommet er innvendig kledd med vannfaste
landbruksplater og trepanel. Lagt plastplater der
det er i kontakt med husdyr. Strekkmetall i golvet i
bingene.

REDSKAPSHUS/VERKSTED:
Ukjent byggeår. Verksted BTA 46 kvm, redskapshus BTA 108 kvm og lager på baksiden 58 kvm.
Oppført på armert betong- plate og ringmur.

Andre opplysninger

Gården består som sagt av kårbolig, hovedhus, driftsbygning, stort redskapshus med verksted og lager, samt bilgarasje og naust med flytebrygge.

Soverom: 8

Drift og rettigheter

Rekvirent opplyser at eiendommen er med i
utmarkslaget og får en gjennomsnittlig andel av 3-
4 kg elgkjøtt hvert år. Eier har ikke vært aktiv i jaktlaget.

Driftsform(er): Jorden er leid ut og holdes i drift
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 47
Dekar beite: 21
Dekar overflatedyrka: 21
Dekar skog: 105
Dekar utmark: 37
Dekar totalt: 215
Gårdsnummer / bruksnummer: 17/2

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Handnessøya, ei øy i Nesna i
kommune. Ferjeforbindelse som tar ca 20 min fra
kommunesenteret Nesna. Forbindelse også til
naboøyene Tomma og Hugla med samme ferge.
Øya har idag omtrent 50 fastboende. Næringslivet
er hovedsakelig jordbruk. Barnehage, skole og de
andre offentlig tilbud på Nesna. Dagligvarehandel
og småbåthavn med gjestebrygge på stedet og fra
eiendommen er det nydelig utsikt mot havet. Det
er også nærhet til flotte turområder.
Meget flott opparbeidet tun og hage med
beplantning og asfaltert/steinlagt oppgang til huset
og kårboligen.

Kontakt

Gårdens eier

May Ann Johansen
KIsveien 6

Telefon privat: 948 09097
E-post: [email protected]

Megler

Roger Clausen
Rede Eiendom

Mobil: 957 77529
E-post: [email protected]