Tilbake til oversikt
Trøndelag, Orkland

Småbruk til leie

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Lav standard

Soverom: 3

Drift og rettigheter

Allmenningsrett

Driftsform(er): Skogsdrift
Odelsrettslig: ja
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 5
Dekar totalt: 1800
Gårdsnummer / bruksnummer: 263/1

Informasjon fra Statens Kartverk

Lenke til Statens Kartverk

Kontakt

Gårdens eier

Ottar Solve Sletvold
Nordgjerdsvegen 9

Telefon privat: 93454123
E-post: [email protected]