Tilbake til oversikt
Rogaland, sandnes

Smågrisproduksjon i full drift vurderes solgt.

Hus og bygninger

Driftsbygning

54 stk fødebinger.

Andre opplysninger

Seriøse henvendelser foretrekkes. Prisklasse 14 til 16 mill.

Soverom: 4

Drift og rettigheter

Driftsform(er): Smågrisproduksjon i purkering.
Odelsrettslig: ja
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 94
Dekar beite: 0
Dekar overflatedyrka: 0
Dekar skog: 0
Dekar utmark: 0
Dekar totalt: 105
Gårdsnummer / bruksnummer: 60/07

Beliggenhet

Fin utsikt, kort vei til skole og barnehage 3 km. Samt flere butikker i nærheten.

Kontakt

Gårdens eier

Kjetil T.Skjæveland
todnheimveien 57

Telefon privat: 95965285
E-post: [email protected]