Tilbake til oversikt
Nordland, Hadsel

Utsikt til Amerika? Det ville vi hatt,- om jorda var flat.

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

1 kr
Prisantydning leie

Prisantydning leie:

1 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Bygd ca 1929, oppgradert/tilbygg -80tallet . Funksjonelt og bebodd til 2020. Beboelig men trenger oppgradering til dagens standard.

Driftsbygning

3 driftsbygninger:
1: Opprinnelig fjøsbygning, platebelagt tømmerskjelett, strekkmetall treinnredning, nytt tak 2018. 96 m2 . Treinnredning fra 2002.
2: Tilbygg 18x 7, strekkmetall/tørrgjødselkjeller , oppført ca 2003, 8 binger 3x3 + 2 værbinger og forsentral med port og forkutter på betongdekke.
3: Redskapshus 7,5 x 21, platelagt stålskjelett med duk ( tidligere "plasthall") ringmur og jord/grusgulv.

Andre opplysninger

Maskiner og redskaper tilpasset driften kan leies/evt overtas ved evt salg.
Eks: 2 traktorer, fullt slåtteutstyr, noe jordbearbeidingsutstyr, grinder, gjerdeutstyr, daglig drifts-og fjøsutstyr osv.
jord og beiteleie av et betydelig areal kan påregnes videreført.
Det er også store muligheter til turistdrift,- "inn på tunet",- hyttedrift mm for rette personer med interesse og pågangsmot

Soverom: 5

Drift og rettigheter

Sau og ammegeit (Boer) Eget salg og markedsføring av kje-og geitekjøtt via Bondens marked og REKO.
Beiterett i utmark, jaktrett, beite/bruksrett på øyer/holmer i sjøen utefor gården.

Driftsform(er): Småfé,-kjøtt og grasproduksjon. Sau/Ammegeit
Odelsrettslig: nei
Opplæring: ja

Areal

Dekar fulldyrka areal: 10
Dekar beite: 10
Dekar overflatedyrka: 5
Dekar utmark: 600
Dekar totalt: 60
Gårdsnummer / bruksnummer: 46/3/4

Beliggenhet

9 km til tettsted med skoler, butikker, lege tannlege mv. 17 km til Kommunehus med komm tjenester kulturtilbud.
30 km til regionsenter med de fleste tilbud.
Mange turmuligheter, organiserte og godt merkede fjellturer, fiskemuligheter, både i sjø og innlandsvann innenfor 3-50 km. Ligger ved kysten, sørvendt, sol fra 9 til 11 hver dag i sommerhalvåret. Mørketid fra ca 20 nov til ca 20 jan.
Off badestrand/friområde kun 1 km unna. Beste beliggenhet solmessig, også vinterstid.

Kontakt

Gårdens eier

Ivar N Utbjør
Yttersida 1230

Telefon privat: 99745454
E-post: [email protected]