Tilbake til oversikt
Viken (tidl. Buskerud), Øvre Eiker

Utvikling av økologisk gårdsdrift

Hus og bygninger

Andre opplysninger

Gården skal ikke selges, men vi søker noen som kan være med å drifte og utvikle gården videre.
Er det noen med grønne fingre og interesse for økologisk regenerativt jordbruk som har lyst til å være med å utvikle vår økologiske drift videre. Gården produserer i dag økologisk korn, gras, storfekjøtt fra rasen Telemarksfe. Ser det vil være en fordel for jordhelsen med mer vekslende produksjon, som frukt, bær og grønnsaker, men mangler denne kunnskapen selv.
Gården kan tilby husvære.
Vi tenker å stå for hele prosessen fra produksjon og distribusjon til salg til sluttbruker. Her snakker vi om en spennvidde av de sjeldne og muligheter til å være med å legge til rette for en spennende framtid. Gå gjerne inn på facebook, Haugerud gård, for å se dyrene på gården. Kontakt oss på telefon 41330861 eller 48100110

Soverom: 3

Drift og rettigheter

Driftsform(er): Økologisk, regenerativt jordbruk med korn, gras og storfe
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 100
Dekar beite: 150
Dekar skog: 250
Dekar totalt: 350
Gårdsnummer / bruksnummer: 3048/6/1

Beliggenhet

Gården ligger fint til oppe i skogkanten med flott utsikt over Øvre Eiker/Drammen.

Kontakt

Gårdens eier

Margit og Svein Inge Rønningen
Haugerudveien, 17

Telefon privat: 41330861, 48100110
E-post: [email protected]