Tilbake til oversikt
Oppland, Vang

Vang 850 m.o.h. Vakkert beliggende. Grønt med høye fjell rundt. 83 m2

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

900 000 kr
Prisantydning leie

Prisantydning leie:

7 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

letttømmer 1970

Driftsbygning

1

Soverom: 3

Drift og rettigheter

Driftsform(er): -
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 1
Dekar beite: 1
Dekar overflatedyrka: 1
Dekar skog: 1
Dekar utmark: 1
Dekar totalt: 12
Gårdsnummer / bruksnummer: 76/60

Beliggenhet

dvergbjørkbeltet

Kontakt

Gårdens eier

FrankØdegaard
Prof.Dahls gt. 31 g

Telefon privat: 97150625
Nettside: http://-
E-post: [email protected]

oslo met