Tilbake til oversikt
Vestland (tidl. Sogn og Fjordane), Sunnfjord

Velholdt småbruk

Prisantydning salg

Prisantydning salg:

6 000 000 kr

Hus og bygninger

Våningshus (hovedhus)

Hovedhus 1987
Kårhus eldre

Driftsbygning

2000

Andre opplysninger

Se annonse på Finn

Soverom: 6

Drift og rettigheter

Se annonse på Finn

Driftsform(er): Gården var i drift ut 2018 med sauehold.
Odelsrettslig: nei
Opplæring: nei

Areal

Dekar fulldyrka areal: 53
Dekar beite: 20
Dekar overflatedyrka: 15
Dekar skog: 153
Dekar utmark: 224
Dekar totalt: 465
Gårdsnummer / bruksnummer: 205/4

Beliggenhet

Se annonse på Finn

Kontakt

Gårdens eier

Vigdis Lunde og Svein Heggebø
Lundegrend 45

Telefon privat: 93210374
E-post: [email protected]

Megler

Christoffer Sæle Merkesvik
Fjordane Eiendomsmegling

Mobil: 41589170
E-post: [email protected]