Ynskjer å kaupe husmannsplass/småbruk med enkel standard

Me ynskjer å kaupe husmannsplass/småbruk eller skogseigedom med enkel standard i Vest-Telemark. Alle tilstandar på bygg godtas. Gjerne usentralt og utan straum. Bilveg og innlagd vatn krevjast ikkje. Evt. jaktrett og forkjøpsrett kan diskuterast. Bu- og konsesjonsplikt er inga hindring.

Ønsker:

  • Område: Agder (tidl. Aust-Agder), Vestfold og Telemark (tidl. Telemark)
  • Drift: selvforsyning med mat, skogsdrift, sagbruk

Kontakt

Tilbake til oversikt