Ynskjer å kjøpe aktivt gardsbruk på Indre Haugaland.

Gard med aktiv drift, helst med mjølkekvote, etter endt utdanning om 2 år.

Ønsker:

  • Område: Rogaland, Vestland (tidl. Hordaland)
  • Pris (kjøp): 15 000 000 kr
  • Drift: Mjølk og/eller kjøtproduksjon på storfe. Sau og gris også interessant.

Kontakt

Tilbake til oversikt